Nowa nazwa dla ronda
16.09.2010

30-lecie Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” uczczono w Płońsku w sposób szczególny. W niedzielę , 12 września wyświęcono rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sienkiewicza oraz nadano mu oficjalnie nazwę NSZZ „Solidarność”.

.

.

Uroczystości z okazji 30-lecia Solidarności rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego, której przewodzili proboszcz parafii Zbigniew Sajewski oraz diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, Tadeusz Łepkowski. – 30lat to bardzo dobry powód, żeby podziękować Bogu, który jest miłosierny i solidarny - mówił podczas homilii ks. Łepkowski. – Narodziny Solidarności stanowią niezwykłe wydarzenia w dziejach naszego narodu. To był zryw bez przemocy, powstanie z kolan…

Po mszy świętej związkowcy, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemaszerowali do ronda u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sienkiewicza, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta zostało nazwane Rondem NSZZ „ Solidarność”.  Stanął na nim postument zaprojektowany przez Jerzego Bluszcza i wykonany przez Zbigniewa Szostaka. Uroczystego odsłonięcia dokonali : Teresa Banasiak – przewodnicząca płońskiej „Solidarności”, Zygmunt Aleksandrowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku oraz Wojciech Kępczyński – przewodniczący NSZZ „Solidarność” regionu płockiego. Pomnik poświęcił ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski.

.

Ostatnia część uroczystości odbyła się w podziemiach kościoła św. M.M.Kolbego.

- Dzisiejsza uroczystość jest próbą docenienia pamięci o ludziach, którzy utorowali drogę do wolności – mówił w swoim przemówieniu przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Płońsku, Andrzej Rutkowski.

Burmistrz Miasta Płońska, Andrzej Pietrasik wspominał mszę świętą, na której padły pamiętne słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” oraz powstanie samorządu – fundamentu demokracji. – Nasze korzenie wywodzą się z ruchu Solidarności, stąd należy Jej się wdzięczność. Dziś należy powiedzieć „dziękuję” płońszczanom, którzy zmienili ustrój w Płońsku, naszej małej Ojczyźnie – mówił burmistrz.

.

Po wystąpieniach gości wręczono wyróżnienia za pracę w związku członkom NSZZ „Solidarność”.

W części artystycznej wystąpiła młodzież z Gralewa, która przygotowała wzruszający spektakl o Jerzym Popiełuszce. Ksiądz Jerzy wygłosił kazanie, następnie zgromadzeni na sali goście przyjęli komunię w postaci poświęconego chleba. Zwieńczeniem uroczystych obchodów było wspólne odśpiewanie znanych patriotycznych pieśni.

.