Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
28.09.2010

GP.7145 – 22/09

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK INFORMUJE

że w dniu 28 września 2010 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, został wywieszony wykaz samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Północnej 15b w Płońsku, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 (pokój nr 2 - parter). Tel. (023) 663 13 23.

 

 

 

Płońsk, dnia  28.09.2010 r.

 

 

Burmistrz Miasta Płońsk

/-/

                                                                     Andrzej Pietrasik