20 - lecie samorządu terytorialnego w Płońsku
01.10.2010

29 września w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się konferencja samorządowa poświęcona 20. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce.  Wspólnego otwarcia konferencji dokonali: pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku  Jan Piskorski i burmistrz miasta Płońska Andrzej Pietrasik.

.

.

- Jest nam bardzo miło, że zechcieli Państwo do nas przybyć. Wspólnie zapraszamy do wspomnień, podsumowań i refleksji nad dwudziestoma latami funkcjonowania samorządu –powiedział burmistrz Andrzej Pietrasik.

.

.

W uroczystości udział wzięli m.in. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Mirosław Koźlakiewicz, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej –  Robert Kołakowski,  wieloletnia dyrektor Departamentu Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, a ostatnio były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. finansów publicznych i samorządu terytorialnego - Danuta Wawrzynkiewicz, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Krzysztof Dąbrowski,   były  Wicewojewoda Ciechanowski – Michał Wójciak, były Wojewoda Ciechanowski – Jerzy Król, przedstawicielka marszałka Adama Struzika –  Grażyna Opolska, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie – Andrzej Kamasa, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie –  Beata  Blankiewicz – Wóltańska, zastępca dyrektora do spraw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych-  Elżbieta Szymanik, Kierownik Zespołu Strategii i Współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –  Michał Piskorz,  Zastępca Dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego –  Bogusław Białowąs, dyrektor I Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego – Beata Wójcik, prezes Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej - Marek Zdziebłowski, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych -  Jacek Malicki, przedstawiciele miast partnerskich, płońscy proboszczowie, władze powiatu płońskiego, wójtowie gmin powiatu płońskiego, radni wszystkich kadencji, dyrektorzy miejskich jednostek samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz sponsorzy.

.

.

.

Po oficjalnym powitaniu gości okolicznościowy wykład w zastępstwie profesora Jerzego Stępnia wygłosił  doktor prawa Igor Zachariasz z Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie wysłuchaliśmy wystąpień okolicznościowych zaproszonych gości.

.

.

.

W kolejnej części konferencji nastąpiło wręczenie medali przygotowanych w związku z obchodami 20 – lecia Samorządu Terytorialnego w Płońsku. Pierwsze medale otrzymali członkowie Komitetu Honorowego sprawujący patronat nad obchodami, w skład którego weszli burmistrzowie i przewodniczący rad miejskich poprzednich kadencji:  Franciszek Gościniak – burmistrza I kadencji 1990-1992, Jan Piskorski- przewodniczący Rady Miejskiej 1990-1991, Zygmunt Aleksandrowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w latach:
1992-1999 ;  2002-2006 oraz 2009 i obecnie
, Marian Michniewicz – burmistrz III kadencji, w latach 1998-2002, Stanisław Wasiak – przewodniczący Rady Miejskiej w latach 1999-2002, Jolanta Mikołajewska – przewodnicząca Rady Miejskiej w latach 2006-2009, Andrzej Pietrasik– obecny Burmistrz Miasta Płońska. Następnie uhonorowani zostali goście, którzy pomagali i wyróżniali się w pracy samorządowej.

.

.

.

.

Po oficjalnej części wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją kapelmistrza Leszka Kalkowskiego oraz soliści Filharmonii Narodowej –Elżbieta Hijewska i Krzysztof Matuszak, a także Ludowy Zespół Artystyczny „Płońsk” pod kierownictwem Artura Kucińskiego.

.

.

.

.

.

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć upamiętniających najważniejsze wydarzenia z życia samorządu płońskiego na przestrzeni 20 lat.

.

.

.

..