LXXXII Sesja Rady Miejskiej
14.10.2010

 

O G Ł O S Z E N I E
W  dniu  14 października 2010 roku 
o  godz. 1900
w  Urzędzie Miejskim 
w Płońsku, sala 214
odbędzie  się
LXXXII  Sesja  Rady  Miejskiej
w Płońsku, której  porządek obejmuje:
1.   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                         Rady Miejskiej w Płońsku

                                                     /~/ Zygmunt Aleksandrowicz