Delegacja z belgijskiego przedsiębiorstwa IPALLE w Płońsku
31.08.2012

W dniach 28-30 sierpnia br. przebywała w Płońsku 7-osobowa delegacja z belgijskiego przedsiębiorstwa IPALLE, w skład której weszli Gonzague Delbar  Dyrektor generalny, Katty Imberechts Dyrektor finansowy, Alain Lefèvre Dyrektor przedsiębiorstwa specjalizujący się w utylizacji śmieci, Bernard Verhoye Dyrektor eksploatacji specjalista ds. oczyszczania ścieków, Bernard Bauwens Burmistrz Antoing oraz Didier Dudant zastępca burmistrza. Przedsiębiorstwo IPALLE zajmuje się utylizacją odpadów oraz oczyszczalnią ścieków, a swoim zasięgiem obejmuje 30 miast w regionie Hainaut w Belgii. Głównym celem wizyty Belgów było zwiedzenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku sp. z o.o. i zapoznanie się z opalaniem przy wykorzystaniu biomasy. Goście chcieliby zrealizować podobną inwestycję w Belgii, ponieważ posiadają dużą nadwyżkę odpadów drzewnych, które mogłyby zostać wykorzystane w bardziej ekologiczny sposób. Belgowie zwiedzili również płońską sortownię wraz z oczyszczalnią ścieków oraz stację uzdatniania wody. Goście przebywali w Płońsku na własny koszt.