Miasto Płońsk - Gmina na 5!
06.02.2014

 

 

Płońsk otrzymał tytuł "Gmina na 5!" w rankingu jakości witryn internetowych miast oraz oceny odpowiedzi na pytanie wysłane e-mailem, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych SGH w Warszawie.

Badanie objęło 649 polskich gmin. W trzeciej edycji rankingu tytuł „Gmina na 5!” został przyznany 90 jednostkom samorządu terytorialnego. Przy ocenie posługiwano się metodą „tajemniczego klienta”. Przeprowadzone badanie składało się z dwóch części: oceny jakości witryny internetowej oraz oceny jakości odpowiedzi na pytanie wysłane e-mailem.

 

Ocenę jakości witryn internetowych przeprowadzono od lutego do kwietnia 2013. W ankiecie oceny witryn internetowych zastosowane zostały m.in. następujące pytania: Czy witryna jest bezpieczna tj. nie znajdują się na niej wirusy komputerowe? Czy istnieje wersja anglojęzyczna? Czy istnieje wersja strony w języku obcym, ale innym niż angielski?  Czy istnieje możliwość przetłumaczenia strony za pomocą Google Translate lub innego translatora? Czy strona posiada wersję dla osób niedowidzących lub możliwość powiększenia czcionki? Czy serwis posiada wersję mobilną dostosowaną do urządzeń mobilnych?  Czy istnieje opcja wyszukiwania informacji na stronie? Czy strona posiada "mapę serwisu"?  Czy dane kontaktowe (stopka) są usytuowane w miejscu łatwym do odnalezienia? Czy jest podana struktura organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, telefon/mail, nazwa stanowiska) do poszczególnych wydziałów? Czy na stronie głównej znajduje się osobna zakładka/ kategoria „dla inwestora/ przedsiębiorcy”?

 

Druga część badania polegała na wysłaniu e-maili w języku polskim i angielskim do urzędów. E-maile w języku polskim wysyłane były w maju, a w języku angielskim w czerwcu 2013 r. W wiadomościach po polsku pytano o rodzaj nakładanych przez gminę podatków i możliwość ich obniżenia oraz o możliwość uzyskania środków finansowych na start. W mailach po angielsku proszono o wyjaśnienie kwestii prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz o wysokość nakładanych przez gminę podatków.

 

W badaniu porównywano między sobą gminy o najwyższej  atrakcyjności inwestycyjnej według Instytutu Przedsiębiorczości PAI. Ranking Gmina na 5! wyłonił więc gminy potencjalnie najbardziej przyjazne inwestorom, w tym Gminę Miasto Płońsk.