Razem przez całe życie
23.09.2013

 

„Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współweseli się z prawdą…”

 

W niedzielę, 22 września w parafii św. Michała Archanioła swoje święto obchodziło 59 par z Płońska, które przeżyły razem 65, 60, 50 i 25 lat.

 

Po uroczystej mszy świętej jubilaci zostali zaproszeni na spotkanie z księżmi Zbigniewem Sajewskim
i Markiem Zawadzkim oraz burmistrzem Andrzejem Pietrasikiem.

 

Miłym akcentem niedzielnych uroczystości była recytacja „Hymnu o miłości” oraz piosenki – „Miłość jak wino” oraz „Dni, których jeszcze nie znamy” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Siedlinie.

 

- Te wspólnie przeżyte lata są pięknym przykładem dla młodych ludzi i wyjątkową okazją do  refleksji na temat uczuć dwojga bliskich sobie ludzi – mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.

 

Uroczystości zakończyły się wręczeniem przez burmistrza i proboszcza parafii św. Michała Archanioła
w Płońsku pamiątkowych dyplomów. Na jubilatów czekał również pyszny tort.